הצהרת בריאות לתלמידי יוגה

יוגה היא שיטת אימון המתאימה לכל גיל ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות.
אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים אימון מעט שונה ותשומת לב מיוחדת מצד המורה והמתרגל. אנא ידע/י את המורה בהיסטוריה הרפואית הבסיסית שלך.
* מעל גיל 85 יש להמציא אישור רפואי כי אין מניעה לבצע פעילות גופנית

**נשים בזמן וסת או הריון צריכות להימנע מתרגילים מסוימים. אנא היוועצי עם המורה לפני תחילת השיעור.
יש ליידע את המורה ביחס למצבים הנ"ל על מנת להתאים אימון טוב יותר, וכדי לבחון האם יש צורך באישור או בהמלצת רופא להשתתפותך בשיעורים.
הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות הטיפול/תרגול ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.
אני מצהיר/ה שהתרגול הוא על אחריותי האישית וכי אציית לנוהלי השיעור.
יש לחתום כאן: